Open MenuTootekataloog0Open CartOpen Search
search
Seaded
Veebisait (riik)
Tarneriik
keel
0
Sinu ostukorv on tühiLisa ostukorvi mõni toode või
suundu e-poe pealehele
TASUTA TRANSPORT
kuni 30kg pakkidele, kui tellimus ületab 49€
Logi sisse
Tule kliendiks
searchOtsi

Stokker privaatsuspoliitika

28.09 2018 13:17

Kuidas saab kasutaja küpsiste kasutamist muuta ja piirata?

Kui kasutaja ei soovi oma seadmes küpsiseid kasutada, tuleb tal muuta veebilehitseja privaatsusseadeid. Tasub arvestada, et kõikide küpsiste blokeerimine võib küll aidata kasutaja privaatsust kaitsta, kuid samas piirata ka mõne võrgulehe kasutamise võimalusi. Kasutaja võib alustada sellest, et blokeerib veebilehitsejas kõikide küpsiste kasutamise. Edaspidi lubab ta kasutuskogemuse põhjal küpsised ainult nendele võrgulehtedele, mida ta usaldab. Järgnevad viited juhendavad, kuidas saab kasutaja häälestada levinuimate veebilehitsejate küpsiste ja turvalisuse seadeid:

Lisateavet saab Andmekaitse Inspektsiooni veebilehelt.

__________________________________________________

AS-i Stokker (edaspidi Stokker) jaoks on oluline isikute privaatsus ning isikuandmete kaitse.Oleme välja töötanud privaatsuspoliitika, mis sätestab isikuandmete töötlemise alused, eesmärgid, tingimused ning andmesubjektide isikuandmetega seonduvad õigused.

Privaatsuspoliitika hõlmab kliendi isikuandmete töötlemist Stokkeri ja Tenor OÜ (edaspidi Tenor) poolt kliendile teenuse pakkumisel, sh kliendi poolt veebilehe www.stokker.ee kasutamise kaudu.

1. Mõisted

1.1 Isikuandmed - igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada identifitseerimistunnuse (nt nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator) või füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

1.2 Isikuandmete töötlemine - automatiseeritud või automatiseerimata toiming isikuandmete või nende kogumitega (nt kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine).

1.3 Vastutav töötleja - füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, kes on esmaseks isikuandmete kogujaks. Vastutav töötleja määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesoleval juhul on vastutavaks töötlejaks AS Stokker, registrikood 10165452, aadress Peterburi tee 44/4, 11415, Tallinn, Harjumaa, e-post stokker@stokker.com.

1.4 Volitatud töötleja - füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja ülesandel ja tema juhendamisel. Krediidi andmise protsessis on volitatud töötlejaks Tenor OÜ, registrikood 12249503, Peterburi tee 44/5, 11415 Tallinn; Harjumaa, e-post finance@stokker.ee.

1.5 Kolmas isik - füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ.

1.6 Isikuandmetega seotud rikkumine - edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhuslik või ebaseaduslik hävitamine, kaotsiminek, muutmine, loata avalikustamine või neile juurdepääs.

1.7 Andmesubjekt – isik, kelle isikuandmeid töödeldakse (nt seadme omanik jms). Eelkõige Stokker’i ja Tenor’i kliendid ning teised veebilehte www.stokker.ee külastavad isikud.

1.8 Küpsis ehk "cookie" - väike tekstifail, mille veebisait salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui te veebisaiti külastate. Esimese osapoole küpsised on küpsised, mille on seadnud see veebisait, mida külastate. Neid saab lugeda ainult see veebisait. Lisaks võidakse veebisaidil kasutada väliseid teenuseid, mis võivad samuti seada oma küpsiseid, nn kolmanda osapoole küpsiseid. Püsiküpsised on teie arvutis salvestatud küpsised, mida ei kustutata automaatselt, kui te brauseri sulgete, erinevalt seansiküpsistest, mis brauseri sulgemisel kustutatakse.

 

2. Põhimõtted

2.1 Seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte - töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev.

2.2 Eesmärgi piirangu põhimõte - isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

2.3 Võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte - isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt.

2.4 Õigsuse põhimõte - isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud, ebaõiged isikuandmed kustutakse või parandatakse viivitamata.

2.5 Säilitamise piirangu põhimõte - isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks.

2.6 Usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte - isikuandmeid töödeldakse, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid, mis tagavad isikuandmete asjakohase turvalisuse, kaitsevad loata või ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest.

 

3. Isikuandmete töötlemise turvalisus

3.1 Rakendame isikuandmete kaitseks organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

3.2 Stokker võib teatud juhtudel kasutada isikuandmete töötlemiseks volitatud töötlejaid. Stokker tagab, et volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid käesoleva poliitika kohaselt, kooskõlas kohalduva õigusega ning rakendades asjakohaseid turvameetmeid.

 

4. Töödeldavate isikuandmete liigid ning allikad

4.1 Stokker töötleb peamiselt järgmiseid isikuandmeid (loetelu ei ole lõplik):

·        personaalandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktisiku ametikoht;

·        kontaktandmed: e-posti aadress, kontakttelefon, postiaadress;

·        internetiandmed: kasutusseansi andmed, küpsised, veebilehe logiandmed ja IP-aadressid;

·        andmed esindusõiguse kohta: seadusjärgne esindaja (vanem, eestkostja, juriidilise isiku juhatuse liige jne) ja esindatav.

4.2 Tenor töötleb peamiselt järgmiseid isikuandmeid (loetelu ei ole lõplik):

·        personaalandmed:  ees- ja perekonnanimi, isikukood;

·        kontaktandmed: e-posti aadress, kontakttelefon, postiaadress;

·        finantsandmed: nt sissetulek, vara, kohustused, riskitaluvus, varasem maksekäitumine ning maksehäire andmed, teave sõlmitud lepingute täitmise kohta;

·        seos juriidiliste isikutega: tegelik kasusaaja, juhatuse või nõukogu liige;

·        andmed esindusõiguse kohta: seadusjärgne esindaja (vanem, eestkostja, juriidilise isiku juhatuse liige jne) ja esindatav;

·        muud andmed: ametikoht.

4.3. Stokker ja Tenor saavad Teie isikuandmeid peamiselt järgmistel viisidel:

 • Teie enda käest;
 • teenuse osutamisel, kui Te kasutate Stokkeri või Tenori poolt pakutavaid teenuseid, kliendisuhtluse käigus (nt suhtlus e-posti teel, edastatud andmed ja dokumendid) või kui Te olete muul viisil seotud Stokkeri või Tenori poolt pakutava teenusega (nt juriidilise isiku esindaja, tegelik kasusaaja jne);
 • teistest allikatest, eelkõige avalikud ja eraõiguslikud registrid (äriregister, krediidi- või maksehäireregister jne).

 

5. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

5.1 Stokker ja Tenor töötlevad Teie isikuandmeid muuhulgas järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel: Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, Teie nõusoleku alusel, seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks või õigustatud huvi alusel (nt Stokkeri ja Tenori nõuete tõendamine ning kaitsmine kohtus ja kohtuväliselt).

5.2 Alljärgnevas tabelis on välja toodud isikuandmete töötlemise üldjuhud, sh eesmärgid, töödeldavad andmed või nende liik ning töötlemise õiguslik alus:

Eesmärk

Andmete liik/töödeldavad andmed

 

Õiguslik alus

Isikusamasuse tuvastamiseks teenuste osutamisel (sh püsikliendiks vormistamisel, veebilehel kasutajakonto loomisel, koostöölepingu sõlmimisel)

 

Isikutuvastusandmed (sh ees- ja perekonnanimi, isikukood)

Leping, seadus (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus), nõusolek.

Teenuste pakkumiseks ja nõuetekohaseks täitmiseks (sh lepingute sõlmimiseks, ettevalmistamiseks, täitmiseks, kauba tarnimiseks, arvete esitamiseks, garantiijuhtumite menetlemiseks, makse- ja krediiditingimuste väljastamiseks)

Isikutuvastusandmed

 

Kontaktandmed (e-posti ja postiaadress, kontakttelefon)

 

Finantsandmed

 

Andmed esindusõiguse kohta

 

Ametialane profiil (sh ametikoht)

 

Leping, seadus (krediidiandjate ja ‑vahendajate seadus), nõusolek

Krediidivõime hindamiseks ja krediidiriski juhtimiseks (tagamaks vastutustundliku laenamise ning tõhusa riskide juhtimise)

Finantsandmed (sh sissetulek, finantskohustused, maksehäired)

 

Ametialane profiil

 

Seadus (krediidiandjate ja ‑vahendajate seadus, võlaõigusseadus), õigustatud huvi, leping, nõusolek

Äritegevuse edendamiseks (mh veebilehe kasutajasõbralikumaks muutmiseks ja tehniliste parenduste läbiviimiseks)

 

Kasutusseansi andmed

 

IP aadress

Nõusolek

Anonüümse kasutusstatistika läbiviimiseks

Küpsised, veebilehe logiandmed

Nõusolek

6. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

6.1 Stokker võib isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele kui selleks on olemas eesmärk ning õiguslik alus, mh järgmistel eesmärkidel:

·        turundusinfo saatmiseks;

·        tagasiside saamiseks;

·        veebilehtede majutusteenuse osutajale kasutuskogemuse parendamiseks;

·        seadusest tuleneval alusel seaduses nimetatud (uurimis)asutustele või kindlustusandjale.

6.2 Stokker võib edastada isikuandmeid eelkõige järgmistele kolmandatele isikutele:

 • ametiasutused – Stokker võib olla kohustatud avaldama ja edastama andmesubjektide andmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt andmete edastamine uurimisasutusele, Maksu- ja Tolliametile, vaidluste kohtuvälise lahendamise organid jne);
 • ettevõtetele, isikutele ja organisatsioonidele kliendiga sõlmitud lepingute täitmiseks, lepinguga seotud teabe ja nõuete esitamiseks ning teenuste osutamiseks (nt käendajad, garantii andjad, kuller- ja postiteenuse osutajad, kliendiuuringute läbiviijad jms);
 • finants- ja õigusnõustajad;
 • registreid pidavad kolmandad isikud (nt maksehäireregister või muud registrid, milles hoitakse või vahendatakse kliendiandmeid jne);
 • muud Stokkerile ja Tenorile teenuseid osutavad isikud (sh videovalve-, side-, IT-, veebimajutuse pakkujad).

6.3 Stokker ja Tenor kinnitavad, et edastavad isikuandmeid eelnimetatud kolmandatele isikutele vaid sellises ulatuses, mis on vajalik konkreetse töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Kui kolmas isik on käsitletav volitatud töötlejana, tagavad Stokker ja Tenor, et selline kolmas isik rakendab piisavalt turvameetmeid hoidmaks isikuandmeid salajas.

6.4 Kolmas isik, kes töötleb isikuandmeid iseseisva vastutava töötlejana, on kohustatud teavitama andmesubjekti isikuandmete töötlemisest ning sellisel juhul Stokker ja/või Tenor isikuandmete töötlemisega seonduvate asjaolude eest ei vastuta.

6.4. Kehtiva õiguse alusel võivad Stokker ja/või Tenor olla kohustatud edastama isikuandmeid, kui see on kohustuslik kindlustustegevuse seaduse alusel kindlustusandja poolt tehtud päringuga seoses. Kõikidel sellistel juhtudel edastavad Stokker ja/või Tenor isikuandmeid üksnes siis, kui see on kehtiva õiguse järgi kohustuslik ning järgides kõiki isikuandmete töötlemisel kohalduvaid põhimõtteid.

7. Alaealiste laste isikuandmete töötlemine

7.1 Stokker mõistab alaealiste isikuandmete töötlemise turvalisuse olulisust, rakendades alaealiste isikuandmete töötlemisel kõiki asjakohaseid administratiivseid ja tehnoloogilisi turvameetmeid.

7.2 Alla 13-aastase lapse puhul toimub isikuandmete töötlemine üksnes sellisel juhul ja sellises ulatuses, milleks on nõusoleku andnud lapse seaduslik esindaja.

8. Andmesubjekti õigused

8.1 Seoses isikuandmete töötlemisega on andmesubjektil järgmised õigused:

 • õigus andmetega tutvuda andmesubjektil on õigus teada, milliseid andmeid on tema kohta kogutud ja mis eesmärgil neid töödeldakse, kellele andmeid avalikustatakse, kui kaua andmeid säilitatakse ning millised on andmesubjekti õigused seoses andmete parandamise, kustutamise ja töötlemise piiramisega;
 • õigus andmete parandamisele – andmesubjektil on õigus nõuda teda puudutavate isikuandmete parandamist, juhul kui need andmed on ebaõiged või mittetäielikud;
 • õigus andmete kustutamisele – teatud juhtudel on andmesubjektil õigus nõuda, et tema kohta kogutud isikuandmed kustutataks. Seda eelkõige siis, kui andmetöötluse aluseks on andmesubjekti nõusolek, mis on hiljem tagasi võetud;
 • õigus andmete töötlemise piiramisele – andmesubjektil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui andmesubjekt on esitanud andmetöötluse osas vastuväited);
 • õigus vastuväidete esitamisele – andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui töötlemine põhineb Stokkeri ja/või Tenori õigustatud huvil (nt turunduspakkumiste saatmine või küsitluses osalemine);
 • õigus andmete ülekandmisele – juhul, kui andmesubjekti isikuandmete töötlemine põhineb andmesubjekti nõusolekul või Stokkeri ja andmesubjekti vahel sõlmitud lepingul ja andmeid töödeldakse automatiseeritult, on andmesubjektil õigus saada struktureeritud, üldkasutatavas vormis ning masinloetaval kujul isikuandmeid, mida andmesubjekt on Stokkerile ja/või Tenorile edastanud. Samuti on andmesubjektil õigus nõuda, et Stokker ja/või Tenor edastaks andmed otse teisele teenusepakkujale (kui see on tehniliselt võimalik);
 • õigus võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
 • õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule – kui andmesubjekt leiab, et teda puudutavate isikuandmete töötlemine rikub isikuandmete kaitse üldmääruse ja muid andmetöötluse nõudeid, on andmesubjektil õigus pöörduda oma õiguste ja huvide kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni (veebileht www.aki.ee) või kohtu poole.

8.2 Kui andmesubjekt soovib mõnda p-s 8.1 nimetatud õigustest (v.a õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole) kasutada, siis palume selleks pöörduda Stokker’i poole e-posti aadressil andmekaitse@stokker.ee. Mistahes taotluse esitamisel tuleb arvestada, et Stokker on kohustatud esmalt veenduma isikusamasuses, seetõttu palume kõik taotlused digitaalselt allkirjastada. 

9. Isikuandmete säilitamine

9.1 Stokker säilitab isikuandmeid viisil, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada seni, kuni see on vajalik eespool toodud eesmärkide täitmiseks, v.a seadusest tulenevad nõuded.

9.2 Stokker hävitab ja/või kustutab kõik isikuandmed, mille säilitamise eesmärk puudub.

10. Küpsiste kasutamine

10.1 Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutame anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta.

10.2 Veebileht www.stokker.ee kasutab küpsiseid, et muuta kasutajakogemus mugavamaks.

10.3 Küpsiste kasutamise mittenõustumisega on võimalik seadmes salvestatud küpsised blokeerida. Selleks tuleb muuta veebilehitseja seadistusi. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi kõik teenused olla kättesaadavad.

 

11. Muudatused privaatsuspoliitikas

11.1 Stokker ajakohastab privaatsuspoliitikat vastavalt vajadusele. Stokkeril on õigus igal ajal ühepoolselt muuta privaatsuspoliitikat kooskõlas õigusaktidega, teavitades kliente muudatustest veebilehe teel hiljemalt üks kuu enne muudatuste jõustumist.

 

12. Kontakt

12.1 Isikuandmete töötlemist puudutavates küsimustes palume kontakteeruda andmekaitsespetsialistiga: AS Stokker, Peterburi tee 44, Tallinn, 11415, stokker@stokker.com, tel 6 201 134 

 

Lehe toimimiseks vajalikud küpsised

Nimi

Kirjeldus

Aegumisperiood/kehtivus

ci_sessions2018

Kasutatakse veebilehe sisu korrektseks kuvamiseks.

24 tundi

CookieConsent.necessary

Kasutatakse jälgimiseks, milliste küpsistega on nõustutud.

7 päeva

CookieConsent.statistics

Kasutatakse jälgimiseks, milliste küpsistega on nõustutud.

7 päeva

CookieConsent.nonclassified

Kasutatakse jälgimiseks, milliste küpsistega on nõustutud.

7 päeva

CookieConsent.preference

Kasutatakse jälgimiseks, milliste küpsistega on nõustutud.

7 päeva

CookieConsent.advertising

Kasutatakse jälgimiseks, milliste küpsistega on nõustutud.

7 päeva

 

Statistikaküpsised

Nimi

Kirjeldus

Aegumisperiood/kehtivus

Google Analytics

_ga

Kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab.

2 aastat

_gid

Kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab.

24 tundi

_gat

Seda küpsist kasutatakse päringute määra kontrollimiseks, et piirata andmete kogumist sagedasti külastatavatel veebilehtedel.

1 minut

 

Reklaamiküpsised

Nimi

Kirjeldus

Aegumisperiood/kehtivus

_fbp

Kasutatakse Facebookis reklaami näitamiseks, et eristada unikaalseid külastusi.

90 päeva

_fbc

See küpsis määratakse ainult siis, kui kasutaja saabub meie veebisaidile reklaami kaudu ja sihtkoha URL sisaldab kliki identifikaatorit "fbclid"

90 päeva

 

Teie nõusolek kehtib järgmisele domeenile: www.stokker.ee

Praegune staatus: Ainult vajalikud küpsised.

 
 
Stokker on Baltikumi juhtiv professionaalsete tööriistade ja masinate müügi- ja teenindusettevõte
 
 • Klienditugi E-R 8.00-20.00 | L 09.00-13.00
 
 
 
 
Liitu uudiskirjaga ja saa parimatest pakkumistest teada enne teisi. Iga kuu värsked uudised, näpunäited ja pakkumised Sinu postkasti.
 
 
Kas teadsid, et 100st kliendist 92 soovitaks Stokkerit ka oma sõbrale või kolleegile.
Ära vajuta
Logi sisse
E-post
Mobiil-ID
ID-kaart
SmartID
Facebook/Google
Unustasid salasõna?
ID-kaart

Kui oled juba klient, logime su sisse. Kui mitte, registreerime su kliendiks. Lihtne!

Sisene Mobiil-IDga

Logi sisse SmartId-ga
 • Kui oled Stokkeri klient, siis esmakordsel kasutamisel
 • telli salasõna siit või logi sisse ID-ga.

Ei ole veel klient? →Liitun StokkerPRO-ga ja maksan vähem.
METABO20
Stokkeri veebilehel kasutatakse küpsiseid. Jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega. Küpsistest loobumiseks muutke oma seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutage salvestatud küpsiseid.
Halda seadeid
Nõustun